አዲስ ለቀን በአካልና በኦን ላየን ያመለከታችሁ ከዚህ በታች በወጣው መርሃ ግብር መሠረት የመግቢያ ፈተና እና ቅበላ የምትስተናገዱ መሆኑን እናሳውቃለን።