ተልዕኮ

የቱሪዝም ኢንዱስትሪውን እድገት እና ልማት ለማፋጠን ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ የክህሎት ስልጠና እና ትምህርት በመስጠት፤ የምርምር፣ የማማከር፣ የቴክኖሎጂ ሽግግር እና የማህበረሰብ ዓቀፍ ስራዎችን በማከናወን ሃገሪቱ ከዘርፉ ተጠቃሚ እንድትሆን ማስቻል::

ራዕይ

በ2022 ዓ.ም የቱሪዝም ዘርፉን በስልጠና፣ በምርምር እና በቴክኖሎጂ ሽግግር በመደገፍ በአፍሪካ ከሚጠቀሱ አምስት የልህቀት ማዕከላት አንዱ መሆን፡፡

ዕሴቶች

እንግዳ ተቀባይነት፣
አገልጋይነት፤
ምርምር፤
ልህቀት፤
ውጤት ተኮር፤
ጥራት፤
ፈጠራ፡፡

Mission

The institute will be able to befit the sector’s contribution to the economy by accelerating the growth and development of the tourism industry through providing internationally standardized skill based training, conducting research, providing consulting services, facilitating technology transfer, and providing community services.

Vision

By assisting the tourism industry through training, research, and technology transfer, the institute will be able to place among the top five centers of excellence in Africa in 2030 G.C.

Values

Hospitality
Giving service
Caring out research
Excellence
Result-oriented
Quality
Creativity

Duties & Responsibilities

The following points are major duties and responsibilities of the CTTC.

  • Undertake, on the basis of short, medium and long term plans, pre-service and in service training to produce skilled manpower required by theindustry.
  • Undertake studies and research to enhance the growth and development of the hotel and tourism sector, and disseminate the findings.
  • Provide consultancy services to tourist service rendering organizations.
  • Organize, in cooperation with concerned bodies, seminars, symposiums and workshops on major current issues, research findings and new concepts related to the hotel and tourism sector.
  • Supervise, in accordance with the public enterprises proclamation No. 25/1992, its model hotel and enhance the quality of its services.
  • Develop its training capability by building its capacity through the use of modern technology and other means.
  • Establish relationship with local and foreign institutions that have similar objectives.